Donaties en subsidies

Donaties en subsidies

Via de gemeenten Asten en Someren ontvangt de stichting BSH Asten-Someren een financiële bijdrage waarmee we aan de slag kunnen  met het verstrekken van leningen. Daarnaast hebben we van stichting Steunwelzijnszorg een flinke bijdrage ontvangen voor de aanloopkosten behorend bij de oprichting van de stichting.  Notaris Kessels uit Asten; heeft onze stichting ondersteund door belangeloos te zorgen voor statuten en oprichtingsakte.

Uiteindelijk is ons streven om dit initiatief breed uit te dragen binnen beide
gemeenten en de mogelijkheid te bieden aan bedrijven, instellingen en particulieren om te participeren in dit initiatief.

Om dat mogelijk te maken zal de stichting BSH Asten-Someren de ANBI-status aanvragen. 

ANBI

ANBI betekent;  een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI – status krijgen wanneer men zich inzet voor het algemeen nut. 

Enkele voorwaarden voor de ANBI -status:

• De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen 

• De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

 Meer weten over ANBI? Ga naar www.belastingdienst.nl/giften