Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Werkwijze aanvraag ondersteuning stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren

Wanneer er sprake is van schuldenproblematiek en je komt er zelf niet meer uit, neem dan contact op met Onis Schulddienstverlening of een andere begeleidende organisatie. Zij bekijken samen met jou of via begeleiding een oplossing mogelijk is. Is begeleiding onvoldoende om uit de problemen te komen dan kunnen zij namens jou een aanvraag doen voor een lening bij de stichting.

Stap 1:

Via het contactformulier kan een aanvraagformulier worden opgevraagd. Daarmee kunnen de gegevens worden aangeleverd die wij nodig hebben om te beoordelen of we je kunnen helpen door het verstrekken van een lening.

Stap 2:

Het bestuur beoordeelt of de aanvraag compleet is en vraagt eventueel nog aanvullende gegevens op.

Stap 3:

Is de aanvraag compleet, dan wordt jouw aanvraag door ons voorgelegd aan twee onafhankelijke beoordelaars, die door het bestuur zijn aangesteld. Zij beoordelen jouw aanvraag aan de hand van de voorwaarden die we gebruiken. Misschien dat zij nog aanvullende vragen hebben , of dat ze nog een persoonlijk gesprek met je willen voeren.

Stap 4:

De beoordelaars geven een advies aan het bestuur om de aanvraag wel of niet goed te keuren. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd dan wordt er een “contract” opgesteld tussen jou en het bestuur van de stichting BSH Asten-Someren. In dat contract staan afspraken over de terugbetaling van de lening door jou en ook afspraken over de begeleiding die je in die periode krijgt om ervoor te zorgen dat je problemen duurzaam opgelost worden.

Wanneer een aanvraag wordt afgewezen dan ontvang je een brief met uitleg waarom we de aanvraag (nog) niet kunnen goedkeuren.


We proberen elke aanvraag binnen vier weken na binnenkomst te beoordelen.